دکتر خدایی رییس دانشکده مهندسی علم و مواد

دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی اولین دانشگاه ایران است که از سال 1307 تاسیس شده. امروز در خدمت جناب دکتر مهدی خدایی، رییس محترم دانشکده مهندسی و علم مواد دانشگاه صنعتی خواجه نصیر هستیم.

آنچه ایشان را برای ما و فعالان صنعت زیبایی خاص کرده، تلاش و دستاوردهای ارزنده ایشان در زمینه تحقیق و توسعه صنعت زیبایی است. 

 

 

@Aseman_Mag

ما را دنبال کنید