شخص خاص بعدی چه کسی است؟

مجموعه "مصاحبه با افراد خاص" به منظور معرفی دستاوردهای ارزشمند در حوزه زیبایی و افراد تاثیر گذار در این حوزه و همچنین با هدف یادگیری سایر فعالان حوزه زیبایی از دانش و تجربیات و تفکر این افراد طراحی شده است. 

لذا انتخاب افراد برای مصاحبه با 2 معیار صورت می گیرد:

اول اینکه حتما یا دستاورد و اثرگذاری مثبت و منحصر به فردی در توسعه و اعتلای صنعت زیبایی داشته باشد و یا بیشرفت قابل توجهی در حوزه فعالیت خود داشته باشد که به نوعی بتواند برای سایر همکاران و هم صنفان آن شخص الهام بخش باشد.

دوم اینکه آن فرد مشخص بیشترین نقش و تاثیرگذاری را در تحقق دستاوردهای مذکور داشته باشد. 

نکته قابل توجه این است که شهرت کوچکترین تاثیری در انتخاب افراد مورد نظر برای مصاحبه ندارد.

لطفا ما را در شناسایی آنها کمک کنید.

به نظر شما نفر بعدی چه کسی باشد و چرا؟

 

 

@Aseman_Mag

ما را دنبال کنید