مصاحبه 3 سوالی با موسسه زیبایی شناسی خاورمیانه

 موسسه زیبایی شناسی خاورمیانه به طور اختصاصی بر فلسفه زیبایی شناسی و کارکرد و تاثیر آن بر بازارها، اصناف، صنعت ها و حوزه های مختلف فرهنگی و اجتماعی مطالعه می کند و نتایج خود را یا در قالب مقالات و کتاب های علمی و کنفرانس ها منتشر می کند و یا خود به طور مشخص در عرصه عمل پروژه هایی را در عرصه های مختلف اجرا می کند.

بیوتی نیوز: سهم شرکت خود را در صنعت زیبایی چگونه توصیف می کنید؟

موسسه زیبایی شناسی خاورمیانه: در حال حاضر در خاورمیانه ما به معنای واقعی یک دانشگاه زیبایی، تنها و بزرگ ترین سازمان پژوهشی و آموزشی در سطح بین المللی هستیم و علاوه بر آن در حال تشکیل بزرگ ترین زیست بوم صنعت زیبایی در خاور میانه هستیم.

همچنین ما در سبک شناسی و زیبایی شناسی از یک سو و فرمولاسیون و طراحی فناوری ها همکاری های گستردده با برترین دانشگاه های جهان داریم و هموااره در تلاشیم که صنعت زیبایی را توسعه دهیم. این توسعه هم در حوزه منابع انسانی و هم در حوزه فناوری است.

بیوتی نیوز: دگرگونی های اصلی که امروز بر کسب و کار شما تأثیر می گذارد چیست؟

موسسه زیبایی شناسی خاورمیانه: بزرگ ترین چالش سرعت و شدت تغییرات است. این امر به خصوص در منطقه خاورمیانه یا آسیای غربی بسیار جدی است. چرا که با نفوذ روزافزون اینترنت مردمی که در کشورهای خاورمیانه زندگی می کردند با جامعه و بازار اروپا و آمریکا بیشتر آشنا شده اند و با توجه به اینکه اغلب کشورهای این منطقه محدودیت های مختلف فرهنگی و توسعه یافتگی در یکصد سال گذشته داشتند، این تغییرات به مراب با شدت و سرعت مضاعفی در حال وقوع هست. البته چالش دیگر ما بخصوص در حوزه زیبایی سیاست ها و نظارت های سختگیرانه برخی دولت ها نیز می باشد.

بیوتی نیوز: چشم انداز شما از زیبایی 5 سال آینده چیست؟ سهم شما در این زیبایی آینده چیست؟

موسسه زیبایی شناسی خاورمیانه: ما مطمئنیم که بزرگ ترین اکوسیستم صنعت زیبایی را در خاورمیانه تشکیل می دهیم و همچنین زیبایی شناسی سبک خاور میانه را در این صنعت به دنیا معرفی نموده و آن را به طور چشم گیری در جهان گسترش خواهیم داد.

@Aseman_Mag

ما را دنبال کنید