زیبایی پایدار، ضرورتی که در ایران حتی درست معنا نشده

زیبایی پایدار، ضرورتی که در ایران حتی درست معنا نشده
اصطلاح زیبایی پایدار چند سالی است که در جهان مطرح شده و روز به روز به اهمیت آن افزوده می شود. حدود چهار، پنج سال پیش مدرسه کسب و کار خواجه نصیر برای اولین بار در ایران و همزمان با کشورهای پیشرفته جهان اقدام به برگزاری کنفرانس زیبایی پایدار در دانشکده عمران دانشگاه خواجه نصیر نمود. و آن تنها باری بود که به درستی از اصطلاح زیبایی پایدار استفاده شد. …
ادامه مطلب

@Aseman_Mag

ما را دنبال کنید