کلیدی ترین عوامل موفقیت برای کارآفرینی در زیبایی

اگر میخواهید در صنعت زیبایی کارآفرینی کنید یا مدیریت خود را تقویت کنید. کلیدی ترین عوامل موفقیت شما عبارتند از:

مهارت های فردی نظیر هوش هیجانی و اصول مذاکره

مهارت های تخصصی در حوزه زیبایی

مهارت های مدیریت و کسب و کار نظیر مارکتینگ، مدیریت مالی و مدیریت استراتژیک

@Aseman_Mag

ما را دنبال کنید