برندگان MakeUp در NewYork IT Awards 2022

برندگان MakeUp در NewYork IT Awards 2022
این مسابقه به چهار برنده از میان نوآوری های آرایش و مراقبت از پوست جایزه داده است.  این نمایشگاه ثدر مرکز جاویتس در 14 تا 15 سپتامبر برگزار شد، جایزه داده است. جوایز MakeUp in NewYork ’s Innovation & Trends (IT) برای همه غرفه داران در نمایشگاه رایگان است. آنها مجاز به ارائه حداکثر سه نوآوری مراقبت از پوست و آرایش هستند. امسال 22 محصول جدید مراقبت از پوست و آرایش و بسته بندی از بین …
ادامه مطلب

@Aseman_Mag

ما را دنبال کنید